Integritetspolicy

Giltig från och med 2020-06-16

I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder rightjob4u.se eller rightjob4u.eu. Right Job 4U Sweden AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar vid ett besök på vår plattform.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Right Job 4U Sweden AB, Lejonsgatan 9, 952 34 Kalix. För frågor om integritetspolicyn kan du nå oss via e-post info@rightjob4u.se info@rightjob4u.eu

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Right Job 4U Sweden AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR).  Vi behandlar dina personuppgifter när du; skapar en profil, anmäler dig till våra prenumerationstjänster m.m., deltar i undersökningar och lämnar uppgifter samt söker kontakt med oss i övrigt.

Denna integritetspolicy gäller oavsett vilket medium du använder för att ta del av innehåller i plattformen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter, genom inmatning av data som automatiskt samlas under ditt besök eller som samlats in på vår hemsida först efter en interaktion med oss.

A. Uppgifter som du lämnar till oss genom att mata in data

1.  Profiluppgifter

När du skapar en profil på vår plattform kommer du att uppge personuppgifter (namn, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress), utbildningsbakgrund, yrkeserfarenheter samt kommer du att behöva besvara ett antal frågor om dig själv som hjälper företag att bedöma om du matchar den medarbetare de vill rekrytera. Personuppgifterna du lämnar in till oss kommer att användas av oss för att testa nya tjänster, utveckla våra tjänster men även kommer att förmedlas till företag som har skapat profil i plattformen så att de kan söka lämpliga kandidater att rekrytera.

2. Kontaktformulärdata och forumdata

På rightjob4u.se och rightjob4u.eu finns ett flertal formulär som du som användare av våra tjänster frivilligt kan ställa frågor till oss via, prenumerera på intressanta företag eller eventinbjudningar. Den data som efterfrågas är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder datan i kontaktformuläret för att besvara dina frågor eller för att tillhandahålla de efterfrågade tjänsterna. Personer som inte har en profil i plattformen kommer att kunna läsa forumdiskussionerna och lämna information via kontaktformuläret. Informationen handlar om namn, e-postadress samt meddelande.

B. Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår plattform

Loggfiler

När du använder Internet från din mobila enhet eller dator vanligtvis i din webbläsare, kommer viss information att överföras, sk loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enhet. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

Cookies

Plattformen använder cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka. Dessutom kan du ändra inställningarna för cookies under inställningar i din webbläsare. När du besöker vår plattform får du via ett pop-up fönster längst ned på sidan information om vilka olika cookietyper vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa. Information om dessa cookietyper finns även nedan i direkt anslutning till det här stycket.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. I denna kategori faller cookies för följande ändamål:

Cookies för anslutning kontroll (sk. Sessionscookies) vars syfte är att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. Sessioncookies används tex för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar såsom språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår plattform. Vilka externa sidor kommer besökarna till vår hemsida ifrån, vilka sökfrågor används och vilka undersidor besöks mest frekvent. Analyscookies ställs in och hanteras av tredje part som beskrivs i avsnittet nedan.

Webbanalys

Vi samlar in statistisk över användningen och besöksflödena på vår plattform. Denna information samlas in för att göra vår plattform så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte är anonym.

C. Data samlad när du interagerar med vår plattform

Varför samlas personuppgifterna?

Din personliga information används endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy

Behandling av personuppgifter under rekryteringsprocessen

Right Job 4U Sweden AB:s uppdrag är att underlätta för företag som rekrytera att snabbt hitta rätt kandidater. Vår uppgift är att även hjälpa talanger att hitta intressanta företag att ta kontakt med. Användarna (Företag och talanger) har möjlighet att lämna feedback till varandra och besvara varandras feedback. Det är viktigt att alla håller en god ton och endast lämnar konstruktiv feedback. Det betyder att endast kommentera det den andra kan ändra. Det kommer att finnas möjlighet att radera eller anmäla en feedback.

Företag som hittar lämpliga kandidater kan välja att genomföra en anställningsintervju online. Det är upp till talangen att acceptera eller avböja en onlineintervju. Intervju om tekniken tillåter det kommer att automatiskt spelas in och skickas till partnerna. Right Job 4U Sweden AB kommer inte att spara intervjuerna i egna databaser.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som plattformen tillhandahåller tjänsterna eller så länge du är medlem i plattformen. När du inte önskar kvarstå som medlem har du möjligheten att radera dina uppgifter. I detta fall kommer inte information att finnas kvar.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av personuppgifter som finns i din profil kommer att kunna läsas av företag som har en profil i plattformen. Information du lämnar in i och med att du fyller i kontaktformulär eller e-post kommer inte att överföras till tredje part.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Du har möjlighet att själva korrigera felaktiga uppgifter om dig i din profil och du har möjlighet att radera din profil.

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på info@rightjob4u.se eller på info@rightjob4u.eu. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen.

Ändring av sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du kommer att informeras om ändringen.